Konsekwencje stresu
dr n. med. Krzysztof Sołtys

Obecne warunki pracy personelu medycznego można porównać do służby żołnierzy na froncie. Czy jest to adekwatne porównanie?
Uważam, że tak a przekonuje mnie o tym analiza jakiej dokonał Krzysztof Sołtys.
Serdeczne podziękowanie dla Ciebie Krzysztofie :)

  W trakcie pracy istotna jest umiejętność oszacowania w jakim stopniu osoba lub współpracownicy podlegają określonym kategoriom stresorów:
 1. fizyczne - długa praca w kombinezonie powoduje przegrzanie, zmniejszoną podaż płynów i posiłków, w warunkach długiej zmiany może się zwiększać napięcie mięśniowe związane z utrzymywaniem określonej pozycji ciała; praca zmianowa, długotrwała, zmęczenie, brak odpoczynku
 2. poznawcze - niewłaściwa organizacja pracy, brak procedur, ograniczona komunikacja z pozostałymi osobami personelu, pacjentem, jego rodziną (np. umyślne zatajanie informacji, nieumyślne pomijanie informacji), duża ilość nowych informacji związana z tempem pracy jak również z nagłym przenoszeniem personelu do innych warunków pracy (np. na oddział zakaźny)
 3. społeczne - rozłąka z bliskimi, brak wsparcia społecznego (postawy roszczeniowe, nastawienie sytuacyjne dotyczące przede wszystkim udzielania pomocy), duża ilość ludzi w miejscu pracy, ograniczona intymność,
 4. duchowe - utrata wiary, poczucie winy.

Istotna jest zarówno ocena nasilenia poszczególnych stresorów jak również czas ich występowania (długość dyżuru, czas trwania epidemii, okres skoszarowania personelu).

  W kolejnym etapie ważna jest ocena skutków, które spowodowały stresory:
 1. pobudzenie fizjologiczne związane ze wzrostem aktywności obwodowego układu nerwowego przejawiające się różnego rodzaju objawami somatycznymi (uwaga: w obecnej sytuacji mogą być interpretowane jako początki infekcji COVID-19),
 2. podważanie podstawowych przekonań i wartości - sensu i celowości działań, spadek motywacji, spadek morale
 3. wstyd, poczucie winy,
 4. dysocjacja - zaburzenie zdolności umysłu do przetwarzania informacji, konieczne do sprawnego działania, często związane z nawrotem emocji i wspomnień o charakterze traumatycznym (flashbacks).