Koronawirus a wypalenie zawodowe
dr n. o zdr. Agnieszka Falba

Krótka informacja o tym, jak przewlekły stres i zespół wypalenia zawodowego wpływa na osoby temu poddane i w jaki sposób osoby te reagują. Oraz co można z tym zrobić aby pomóc.

Jak wynika z moich badań naukowych dotyczących zespołu wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego bardzo ważnymi predykatorami wypalenia są warunki pracy. W wynikach badań własnych wskazano, że znaczącą rolę w pojawieniu się symptomów wypalenia powodowanych są czynniki organizacyjne m.in.: nadmierne obciążenie pracą oraz duża liczba zadań, co można odnieść do obecnej sytuacji w szpitalach dotyczących epidemii koronawirusa.

przesądzają nadmierne przeciążenie pracą oraz niedostosowanie środków i czasu do warunków pracy (braki w środkach ochrony indywidualnej oraz nadchodzący wzrost zachorowań na w/w wirus). Im wyższa subiektywna nasza ocena tych czynników, tym wyczerpanie emocjonalne i depersonalizacja wyższe zaś poziom satysfakcji z pracy niższy.

Zawód lekarza i pielęgniarki pracujących w kontakcie z koronawirusem ma swoje duże ryzyko - zaostrzenie stanu zdrowia pacjentów, pojawienie się większej ilości przypadków zarażonych, powikłania u tychże pacjentów zmuszają do pozostania w pracy aż do wykonania wszystkich niezbędnych czynności.

Wypalenie zawodowe pracowników służby zdrowia kształtuje się również poprzez uwarunkowania przyczyn niezadowolenia z pracy, rodzajami stresorów i uwarunkowań a także makrospołeczne czynniki oraz cechy samego podmiotu (świadomość ryzyka).

Relacje pomiędzy zespołem wypalenia zawodowego a innymi stanami emocjonalnymi dla odróżnienia od zespołów chorobowych tj.: stres, zmęczenie, przewlekłe zmęczenie oraz depresja.

STRES

dynamiczna relacja
adaptacyjna pomiędzy
możliwościami a wymogami
sytuacji

WYPALENIE ZAWODOWE

wynik długotrwałego stresu,
czynniki związane z pracą,
powstaje przez pewien
okres czasu

DEPRESJA

występowanie objawów
psychopatologicznych
(obniżenie nastroju,
niezdolność do przeżywania
przyjemności, obniżenie
napędu psychoruchowego)

ZMĘCZENIE

przejściowe zmniejszenie
zdolności do pracy
spowodowane przez brak
rezerw energetycznych

PRZEWLEKŁE ZMĘCZENIE

połączenie długotrwałych
objawów przemęczenia
fizycznego i psychicznego,
które mija nawet po
kilkudniowym odpoczynku

Wypalenie zawodowe to problem, który niesie za sobą poważne skutki zdrowotne. Kryzys w pracy może przenieść się na problemy w życiu rodzinnym. Nie ma szybkich i prostych rozwiązań. Aspekt profilaktycznych wielokierunkowych działań obejmujący różne sfery życia jest tu jedną z możliwości zapobiegania wystąpienia symptomów wypalenia zawodowego, jednak w sytuacji jaka wykreowała się w naszej codzienności, najbardziej trafną propozycją uzyskania pomocy to psychoedukacja oraz zajęcia terapeutyczne.